Kloriranje je jedan od najstarijih i još uvijek najraširenijih postupaka dezinfekcije vode. Ovisno o kapacitetima, mogućnostima i kemijskoj analizi vode klor se koristi u više oblika: plinoviti klor, klor-dioksid, natrij-hipoklorit. Obzirom na svoju agresivnost i otrovnost, s klorom treba postupati vrlo oprezno kako u proizvodnji (klor-dioksid npr.) tako i u primjeni.

U gradskim vodovodnim mrežama treba paziti da ga na početku ne bude previše, a na kraju potpuno izostane. Iz flaširanih voda ili onih koje dolaze u dodir sa prehranom makar samo za pranje, klor mora biti potpuno uklonjen. Zbog svega rečenog posebnu pozornost treba posvetiti uređajima kojima ga mjerimo.

e-max.it: your social media marketing partner

Izdvojene reference

 • belje.jpg
 • cedevita.jpg
 • ddjakovic.jpg
 • dukat.jpg
 • fsb_logo.jpg
 • gavrilovic.jpg
 • imunoloski.jpg
 • ingra.jpg
 • jgl.jpg
 • labudzagreb.jpg
 • lth.jpg
 • meglle.jpg
 • pliva.jpg
 • saponia.jpg
 • tpk.jpg
 • vindija.jpg
 • virovirovitica.jpg
 • vupik.jpg

Zainteresirani ste za jednu od naših usluga? Kontaktirajte nas.