Ionski izmjenjivači DEMI linije

DJELOMIČNO ODSOLJAVANJE (DEKARBONIZACIJA)

Najkraće rečeno uklanjanje karbonatne tvrdoće iz vode ( kalcijevih i magnezijevih bikarbonata – djelomično i natrijevih ) a korištenjem  vapnenog mlijeka ( kalcijev hidroksid ) , slabo kationske ionske smole i u novije vrijeme membrana ( nanofiltracija ).

Dekarbonizirana voda svoju najčešću primjenu nalazi u rashladnim sustavima, proizvodnji bezalkoholnih pića i piva, industriji konzervi, kao predstupanj demineralizaciji i svugdje gdje to nalažu tehnološke potrebe.

POTPUNO ODSOLJAVANJE (DEMINERALIZACIJA)

U novije vrijeme za demineraliziranje vode manje zahtjevne kvalitete ( jaka pića, kemijska industrija, niskotlačni kotlovi, praone automobila, čaša, posuđa…) koriste se membranske filtracije ( RO ).  Za kotlove turbinskih postrojenja, RO (obrnuta osmoza) često služi kao predstupanj ionskoj demineralizaciuji smanjujući broj regeneracije i štedeći troškove kemikalija.

POLIRANJE VODE

Završna obrada vode poslije ionske demineralizacije ili obrnute osmoze u svrhu postizanja izuzetne čistoće tj. vrlo niske elektro provodljivosti.

Uglavnom  propuštanjem vode kroz ionski izmjenjivač punjen mješanom ionskom smolom.
Najčešća primjena za laboratorije, turbinska postrojenja, farmaceutsku industriju i sl.

POSEBNI POSTUPCI

Obzirom da se primjena ionskih smola i postupci njihove regeneracije ne odnose samo na vode, u ovom poglavlju spominjemo samo još neke od mogućnosti njihove primjene:

 • odbojavanje, omekšavanje i demineralizacija šećernih otopina;

 • uklanjanje organskih ( fulvinske i huminske kiseline ) tvari iz vode ( tzv. scavenger );

 • obrada kondenzata;

 • demineralizacija sirutke;

 • uklanjanje teških metala i NH3 ( tvornice umjetnih gnojiva ), deterdženata, fenola, tenzida i sl.  iz otpadnih voda;

 • uklanjanje onečišćenja iz kemijskih procesa;

 • povrat plemenitih metala iz potrošenih kupki;

 • uklanjanje teških metala iz kiselinskih kupki galvanske industrije;

 • katalitičko uklanjanje kisika iz napojnih voda visokotlačnih kotlova;

 • katalizator u proizvodnji ugljikovodika ( motorna goriva ).

UP.CO.RE. (UPflow COunter-current REgeneration)

Protustrujna regeneracija prema gore – smatra se jednim od najboljih postupaka regeneracije ionskih smola zbog visoke iskoristivosti kemikalija  ( tj. njihove manje potrošnje po jedinici obrađene vode ), smanjene količine otpadnih voda, odlične kvalitete obrađene vode, kraćeg trajanja regeneracije, potpune iskoristivosti volumena posude. Idealan postupak za oživljavanje starih istostrujnih izmjenjivača vrlo jednostavnom i nadasve jeftinom pregradnjom.
U nastavku ćemo dati još samo neka svojstva ovoga postupka, a uspoređujući ga sa tehnologijom Schwebebett – također jednim od najrasprostranjenijih postupaka regeneracije:

 • samočisteći postupak ( nepotrebni injektori za vađenje i posude za pranje ionske smole );

 • neosjetljiv na oscilacije protoka i zaustavljanje ( nepotrebne pumpe za protustrujni  protok vode i držanje ionske smole u lebdećem položaju );

 • nepotrebna sapnička međuploča kod slojevitih punjenja ( npr. između slabo i jako bazne ionske smole;

 • jednostavna pregradnja starih istostrujnih sustava ( ugradnja gornjeg sapničkog distributora i ventila za kemikaliju u izlazni cjevovod ).

Izdvojene reference

 • belje.jpg
 • cedevita.jpg
 • ddjakovic.jpg
 • dukat.jpg
 • fsb_logo.jpg
 • gavrilovic.jpg
 • imunoloski.jpg
 • ingra.jpg
 • jgl.jpg
 • labudzagreb.jpg
 • lth.jpg
 • meglle.jpg
 • pliva.jpg
 • saponia.jpg
 • tpk.jpg
 • vindija.jpg
 • virovirovitica.jpg
 • vupik.jpg

Zainteresirani ste za jednu od naših usluga? Kontaktirajte nas.