HR

July 2020.

Pik Vrbovec d.d.

– Filtracija bunarske vode do kvalitete pitke vode – Trostruki pješčani filter potpomognut otvorenom aeracijom – Nominalni satni protok = 14 m3/h – Visoka isplativost sustava u odnosu na kupnju gradske vode – Visokokvalitetna oprema: Gemu armatura, Fip cijevi, Elbi spremnik i dr.

December 2019.

Đuro Đaković TEP d.o.o.

Investitor: Energy 9 d.o.o. Demineralizacije

October 2018.

Nova runda d.o.o.

Filter s aktivnim ugljenom (FAU) za dekloriranje vodovodne vode Automatski ionski izmjenjivač, dvostruki Postrojenje za pripremu vode obrnutom osmozom v = 1,0 m3/h

July 2016.

LTH Castings d.o.o.

LTH Castings d.o.o. – Ultrafiltracija uljnih emulzija UFUE 2000 Uređaj za ultrafiltraciju uljnih emulzija. Uljne emulzije koje se koriste za hlađenje alata prilikom strojne obrade se ne smiju ispuštati u kanalizaciju te se moraju zbrinuti. Nakon filtracije korištenjem našeg uređaja za filtraciju uljnih emulzija u kanalizaciju se ispušta filtrirana voda te nam za zbrinjavanje ostaje … Continued

July 2016.

Farma Sokolovac

Osnovne filtracije Deferizacija Pješčani filteri Filtar s aktivnim ugljenom

May 2016.

Tvornica ulja Čepin d.d.

Kemijska priprema vode – Tvornica ulja Čepin: Ulaz bunarske vode – otvorena aeracija Pješčani filteri dva stupnja (Prvi stupanj dvije posude, paralelan rad Filtermatik R647 – 4872 – D, drugi stupanj jedna posuda, FILTERMATIK R647 – 6386 – T) Obrnuta (Obrnuta) osmoza ROVV15000 Omekšivači (OMEMATIK * 2910-2472 D) Spremnik permeata / omekšane vode 10000l (10m3) … Continued

March 2013.

INA d.d. - ETAN

May 2012.

Tyrone Irska

Tyron Irska – Postrojenje za obradu vode Pješčani filteri Reverzna osmoza Omekšivači CEDI Elektrodeionizacija

July 2009.

Otok Mljet

June 2005.

Otok Lastovo

Interested in one of our solutions and systems?
Contact us with confidence.

Send Inquiry